CÔNG TY CP GẠCH KHỐI TÂN KỶ NGUYÊN
TRỤ SỞ

60 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1
Tp.HCM, Việt Nam
(084) 028 3526 7177
info@e-block.com.vn

NHÀ MÁY

KCN Thịnh Phát, H. Bến Lức
Long An, Việt Nam
(084)
info@e-block.com.vn